Nhạc Hàn -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Twenty-Something
Song Ju Hee (Hello Venus)
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
11
Hôm qua 16:44
2 Because I'm A Fool
Bily Acoustie; Yoon San Ha (Astro)
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
5
Hôm qua 16:43
3 Run To You
Seo Young; Yeo Reum
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
9
Hôm qua 16:40
4 Run To You
Seo Young; Yeo Reum
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8-03Hz: Up To You (Single) (2018)
21
Hôm qua 16:40
5 Language
Ji Suyeon (Weki Meki); Moon Bin (Astro)
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8-04Hz: Language (Single) (2018)
295
Hôm qua 16:38
6 Language
Ji Suyeon (Weki Meki); Moon Bin (Astro)
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
7
Hôm qua 16:38
7 Like A King
SuperBee; myunDo; Jin Jin (Astro)
2:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
5
Hôm qua 16:36
8 Your House
Martin Smith; Rina (WekiMeki)
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
8
Hôm qua 16:35
9 Miss You
Jero; Lime (Hello Venus)
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
8
Hôm qua 16:34
10 Like Today
MJ (Astro), Lucy (Weki Meki)
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
5
Hôm qua 16:32
11 Sweet Dream
Elly (Weki Meki); Herz Analog
3:53
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
8
Hôm qua 16:30
12 You And Me
Ants; Sei (Weki Meki)
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
11
Hôm qua 16:30
13 Star
Chawoo; Rocky (Astro)
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
16
Hôm qua 16:29
14 All I Want
Weki Meki; Astro; Hello Venus
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: FM201.8 (Regular) (2018)
42
Hôm qua 16:27
15 A Song For You
Nam Woo Hyun
3:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Dance, remix
Album: A Song For You (Single) (2018)
24
Hôm qua 16:18
16 Oasis
EXO
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
13
Hôm qua 16:13
17 Smile On My Face
EXO
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
17
Hôm qua 16:13
18 Damage
EXO
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
9
Hôm qua 16:13
19 Bad Dream
EXO
3:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
15
Hôm qua 16:12
20 24/7
EXO
4:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
19
Hôm qua 16:12
21 With You
EXO
3:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
25
Hôm qua 16:12
22 Gravity
EXO
3:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
25
Hôm qua 16:12
23 Ooh La La La
EXO
3:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
15
Hôm qua 16:11
24 Sign
EXO
3:13
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
26
Hôm qua 16:11
25 Wait
EXO
4:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
128
Hôm qua 16:11
26 Trauma
EXO
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
128
Hôm qua 16:11
27 Tempo
EXO
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
32
Hôm qua 16:10
28 Love Shot
EXO
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Shot (Regular) (2018)
512
Hôm qua 16:10
29 Twinkle Twinkle 2
Leellamarz; Bradystreet; Zene The Zilla
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
0
Hôm qua 16:00
30 Don't Worry
Dbo; Zene The Zilla
3:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
0
Hôm qua 15:59
31 Chimney
Water.; Iknouwannit; Zene The Zilla
2:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
0
Hôm qua 15:59
32 Regret
Zene The Zilla
1:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
0
Hôm qua 15:58
33 Samsung
Zene The Zilla
2:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
0
Hôm qua 15:58
34 Liqour
Jvcki Wai; Zene The Zilla
2:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
6
Hôm qua 15:57
35 Sarah Snyder
Jay Park; Zene The Zilla
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
0
Hôm qua 15:57
36 Friday
Woodie Gochild; Zene The Zilla
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
2
Hôm qua 15:56
37 Sunbae (Remix)
The Quiett; Paloalto; Zene The Zilla
3:22
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
0
Hôm qua 15:56
38 T+Ke'MLL
Zene The Zilla
2:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
2
Hôm qua 15:55
39 Blue Sky
The Night Of Seokyo
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Strange Hero OST Part.2 (Single) (2018)
13
Hôm qua 15:47
40 Feelin' Good
pH-1; Sam Ock
4:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Pastel (EP) (2018)
6
Hôm qua 15:44